Sastamala: Elinvoimaa kestävällä pohjalla

Sastamala on toimiva kaupunki. Olemme ylpeitä ja tyytyväisiä ajan hengen mukaisesti uudistuvan
kaupungin toimintaan. Voimme suositella Sastamalaa.

Hyvinvointia kaiken ikää

Meillä on hyvät ja modernit palvelut asukkaiden elinkaaren eri vaiheisiin välimatkat huomioon ottaen. Sastamalassa huolehditaan siitä, että tarjolla on työtä, asuntoja, kasvatusta, harrastuksia, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ja turvallista arjen sujuvuutta. Sastamalan taloutta on hoidettu hyvin. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.

Panostamme asukkaiden hyvinvointiin järjestämällä palvelut luovasti, uusia tapoja ja digitalisaatiota hyödyntäen sekä tuottavuutta parantaen. Toimimme voimavarojamme viisaasti hyödyntäen. Panostamme hyvinvoinnin ja vetovoiman kasvattamiseen. Kiinteistöjä hoidetaan aiempaa paremmin ja tilojen käyttöastetta nostetaan. Sitoudumme ajanmukaistamaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilat. Edistämme Sastamalan tavoitetta olla hiilineutraali kunta. Otamme nämä tavoitteet huomioon päätöksenteossamme.

Viihtyisää asumista ja sujuvia liikenneyhteyksiä

Lähipalveluiden ansiosta arki on meillä lähellä. Erilaiset alueet ovat eri tavoin vetovoimaisia. Keskusta ja taajamat tiivistyvät. Toisaalta maaseutu kiinnostaa kaupunkilaisia. Niinpä meillä on paljon vapaa-ajan asukkaita.

Panostamme taajamien elinvoimaisuuteen pienilläkin teoilla. Edistämme taajamien viihtyvyyttä ja vireyttä sekä vaalimme perinteitä. Kaupunkimme houkuttelevuuden lisäämiseksi hillitsemme asumiskustannuksia. Kaavoituksemme on ennemmin mahdollistavaa kuin rajoittavaa.

Edistämme osallistumistamme Tampereen lähijunaliikenteeseen, junayhteyksien lisäämistä Tampereelle ja Poriin sekä jatkamme valtateiden 11 ja 12 kehittämistä. Edistämme liikkumismahdollisuuksia kaupungin sisällä ja taajamien välillä. Vahvistamme etätyön avaamia uusia mahdollisuuksia.

Menestyvää yritystoimintaa

Sastamalan elinkeinopolitiikka mahdollistaa erilaisten yritysten toiminnan. Lupaprosessimme ovat sujuvia ja ymmärrämme yritysten keskeisen roolin taloudessa. Kaupungin johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimivat ovien avaajina auttaakseen yritystoimintaa. Haemme aktiivisesti seutukaupunkien verkostosta hyviä yritysmyönteisiä toimintamalleja. Suosimme ja suosittelemme paikallisia yrityksiä. Kaupungin hankintapolitiikkaa kehitetään niin, että paikalliset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin.

Sastamalassa vahva ammatillinen koulutus vastaa osaajapulasta aiheutuviin haasteisiin ja edistää
alueemme yritysmyönteisyyttä ja osaajakeskeisyyttä. Lisäämme koulutusyhteistyötä paikallisten yritysten kanssa hyödyntämällä innovaatio- ja elinvoimakeskuksia. Osaamisen määrää, laatua ja monipuolisuutta lisätään korkeakouluyhteistyöllä ja innovaatioiden kehittämisellä.

Sastamala on Pirkanmaan kakkonen matkailussa. Kohteita ja tapahtumia on runsaasti. Yksityiset
investoinnit matkailuun ovat merkittäviä. Edistämme Sastamalaan suuntautuvaa matkailua kotimaassa ja kansainvälisesti luomalla matkailun seudullista ekosysteemiä.