Toimiva, terve ja turvallinen Sastamala

Sastamala on edelläkävijä palvelujen järjestäjänä sekä laadussa että tehokkuudessa. Palvelujen järjestäminen lähtee asiakkaasta hyödyntäen uudet ajatustavat, uuden teknologian ja digitalisaation. Palvelutarjontaa täydentävät yksityiset yritykset.

Palveluiden saavutettavuus on laajassa kaupungissamme tärkeä näkökulma.

Asukkaille ja yrityksille tarjotaan riittävät lähipalvelut eri kaupunginosissa (Karkku, Keikyä, Kiikka, Kiikoinen, Mouhijärvi, Suodenniemi ja Tyrvää) tai yhteisinä palveluina kaupunkikeskustassa Vammalassa.

Sastamalan maine on iloinen ja yritteliäs: Sastamalassa on elämää! Kaavoitus, elinkeinopolitiikka, markkinointi sekä yritysten, kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyö tukevat asukkaiden, yritysten ja työpaikkojen nettomäärän kasvua. Hyvät palvelut ja yhteisöllisyys puhuvat puolestaan!

Toimiva Sastamala

Sastamalan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden perusta on hyvin järjestetyissä kasvatus- ja koulutuspalveluissa. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa koulut ja työelämän edustajat tekevät hyvää yhteistyötä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnalle ”saattaen”. Kehitämme Vammalan hyvinvointikampuksen, sivuterveysasemien, vanhuspalveluiden ja perhepalveluverkoston uusia työtapoja edelleen.

Sastamala on liikuntakaupunki ja kulttuurikaupunki, jossa kaupunki, yritykset ja kolmas sektori tekevät hyvää yhteistyötä. Lapset ja nuoret saavat Sastamalassa harrastustakuun.

Terve ja turvallinen Sastamala

Sastamalassa on aktiivinen ja vireä elinkeinopolitiikka. Rakennamme hyvää elinympäristöä asukkaille ja yrityksille järkevällä kaavoituksella ja infrastruktuurilla. Pyrimme parantamaan työssäkäyntiliikenteen yhteyksiä (junat, pikavuorot) ja paikallisliikennettä taajamista kaupungin keskustaan.

Sastamalassa on hyvä henkilöstöpolitiikka, ja kaupunki on houkutteleva työnantaja. Talous on tasapainossa.