Keskustelutilaisuus Nato-jäsenyydestä

la 14.5.22 11:00 - 12:00
Toivonkulma, Onkiniemenkatu 12, Sastamala


Mukana kansanedustaja Arto Satonen.

Tervetuloa keskustelemaan erittäin ajankohtaisesta aiheesta!

Tapahtumaan voi osallistua sekä paikanpäällä että Teamsissa.

OSALLISTUMISLINKKI:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTMxZjYyMGUtODRkMS00NWFjLTgwMTItYjQyYjdlMDJiZDU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e57f847d-1527-44a5-974f-39155677bf59%22%2c%22Oid%22%3a%22a3060655-e6a7-42ac-95eb-0a45ad681598%22%7d


la 14.5.22 11:00 - 12:00
Toivonkulma, Onkiniemenkatu 12, Sastamala

KAIKKI TAPAHTUMAT