Nettitapahtuma – Teemakeskustelu: Menestyvää yritystoimintaa

ti 1.6.21 18:00 - 21:00


Kuntavaaliohjelmastamme valitusta teemasta keskustelua.

Tapahtuma toteutetaan Teams-sovelluksessa.

Osallistumislinkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2UyY2U5MTItMWYyYy00MDBiLWIzNmMtYzJmMmJmMjM3OGRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e57f847d-1527-44a5-974f-39155677bf59%22%2c%22Oid%22%3a%22a3060655-e6a7-42ac-95eb-0a45ad681598%22%7d


ti 1.6.21 18:00 - 21:00

KAIKKI TAPAHTUMAT