Keskustelutilaisuus turvallisuuspolitiikasta

la 12.3.22 12:00 – 14:00

la 12.3.22 12:00 - 14:00


Venäjän aloittama sota Ukrainassa on muuttanut maailmankuvaa järkyttävällä tavalla.

Keskustellaan turvallisuuspolitiikasta. Alustajana kansanedustaja Arto Satonen.

Kahvitarjoilu.

Tilaisuuteen voi osallistua sekä Toivonkulmassa että Teamsilla.

Osallistumislinkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJjYjhiNzItNDU5Zi00YTA4LTg4MjYtMmIyNGY0ZmI0NWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e57f847d-1527-44a5-974f-39155677bf59%22%2c%22Oid%22%3a%22a3060655-e6a7-42ac-95eb-0a45ad681598%22%7d


la 12.3.22 12:00 - 14:00

KAIKKI TAPAHTUMAT