”Poliittinen tilannekatsaus, mitä vaalien jälkeen?” – Arto Satosen ajatuksia

to 23.3.23 18:00 – 19:30

to 23.3.23 18:00 - 19:30
Toivonkulma, Onkiniemenkatu 12, Sastamala


Kansanedustaja Arto Satosen ajatuksia ajasta jälkeen eduskuntavaalien.

Osallistua voi paikanpäällä Toivonkulmassa tai etänä Teams-sovelluksessa.

Tervetuloa!

OSALLISTUMISLINKKI, KOKOUSTUNNUS, TUNNUSKOODI:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEyYTViZDEtMGQxNi00YzNlLWIyMjQtNWJlYmY1ODA2NDg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e57f847d-1527-44a5-974f-39155677bf59%22%2c%22Oid%22%3a%22a3060655-e6a7-42ac-95eb-0a45ad681598%22%7d

Kokoustunnus: 377 844 158 891
Tunnuskoodi: q7kqRk


to 23.3.23 18:00 - 19:30
Toivonkulma, Onkiniemenkatu 12, Sastamala

KAIKKI TAPAHTUMAT