Terveyspalvelut Pirkanmaalla

to 23.3.23 14:00 – 15:30

to 23.3.23 14:00 - 15:30


Arton vieraana on lääkintöneuvos Kari-Matti Hiltunen etäyhteydellä.

Osallistua voi paikanpäällä Toivonkulmassa tai etänä Teams-sovelluksessa.

Kahvitarjoilu.

OSALLISTUMISLINKKI, KOKOUSTUNNUS, TUNNUSKOODI:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjljN2ZjZjUtMTRjMi00NjVhLThlYjktNGJkY2JkZmUyODM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e57f847d-1527-44a5-974f-39155677bf59%22%2c%22Oid%22%3a%22a3060655-e6a7-42ac-95eb-0a45ad681598%22%7d

Kokoustunnus: 365 651 631 034
Tunnuskoodi: rvCavR


to 23.3.23 14:00 - 15:30

KAIKKI TAPAHTUMAT