Vaalivalvojaiset hybridinä

su 23.1.22 19:30 – 23:59

su 23.1.22 19:30 - 23:59


Koronatilanteen vuoksi Sastamalan Kokoomuksen vaalivalvojaiset pidetään hybridinä.

Tilaisuuteen ja keskusteluun voi osallistua Teamsissa. Pientä tarjottavaa kannattaa varata myös kotikatsomoon, koska ilta on pitkä.

Toivonkulmassa paikalla ovat ehdokkaat Jari Andersson, Taru Kaaja, Päivi Pelttari ja Sara Uusi-Rauva, kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mikko Rauva ja varapuheenjohtaja Jukka Pusa, vaalipäällikkö Leena Palomäki sekä kansanedustaja Arto Satonen.

Vaalivalvojaisten Teams-tilaisuutta ei tallenneta.

Osallistumislinkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGYyMDQxYTYtNGQxOC00Yzk5LThkYzktNGZhMmFiM2IzMDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e57f847d-1527-44a5-974f-39155677bf59%22%2c%22Oid%22%3a%22a3060655-e6a7-42ac-95eb-0a45ad681598%22%7d


su 23.1.22 19:30 - 23:59

KAIKKI TAPAHTUMAT